VII_ Projekty uchwał na X sesję Rady Gminy w dniu 3 września 2015 r.