☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice

Czwartek 12.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

12/10

 
Stare Babice, dnia 16 grudnia 2010r.
RPP – 7322 /146 / 2010
 
OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Blizne Łaszczyńskiego i Blizne Jasińskiego
 
                Na podstawie Art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr XXII/214/08 z  dnia 18 września 2008, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Blizne Łaszczyńskiego i Blizne Jasińskiego  , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2010r.  do 27 stycznia 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, tj. Pn. 800-1800, od  Wt. do Pt. 800-1600.
 
                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu   20  stycznia    2011 r. w Sali im. Stanisława Zająca w budynku Urzędu Gminy w Starych Babicach  ul. Rynek 32 o godz. 1700
W myśl Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnosić do niego uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2011 roku do godz. 1600.
Wójt Gminy Stare Babice
Mgr inz Krzysztof Turek
Wytworzył:
Kazimierz Steć
Udostępnił:
Anna Nowak
(2010-12-16 10:46:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Nowak
(2010-12-16 10:50:23)
 
 
ilość odwiedzin: 8279107

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X