☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice

Czwartek 19.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Związek Międzygminny Kampinos

 

 

 

Gmina Stare Babice przystąpiła w 2000r do związku międzygminnego

“Kampinos” – Uchwała Nr XXII/258/200 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 września 2000r.

Związek Gmin “ Kampinos” tworzą gminy:

 

1. Brochów
2. Kampinos
3. Leoncin
4. Leszno
5. Łomianki
6. Stare Babice
7. Izbabelin
8. Młodzieszyn
9. Teresin

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 19990r o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

Do zakresu działania związku należy:

1. Realizacja wspólnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności budowa i modernizacja:
a) wysypisk śmieci,
b) ujęć wody i sieci wodociągowej,
c) oczyszczalni ścieków,
d) kotłowni.

2. Rozwój infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym w tym:
a) budowa i modernizacja dróg,
b) budowa i modernizacja sieci energetycznej

3. Realizacja inwestycji i rozwój bazy związanej z oświatą, kulturą, turystyką, sportem, rekreacją i ochroną zdrowia

4. Opracowywanie i realizacja programów zagospodarowania terenów o walorach przyrodniczo-krajoznawczych i turystycznych

5. Opracowanie ofert dla inwestycji turystycznych, krajowych i zagranicznych dotyczących możliwości i warunków uprawniania turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz ich promocja

6. Opracowanie folderów i wydawnictw przedstawiających walory przyrodnicze i turystyczne gmin wchodzących w skład związku

7. Realizacja wspólnych zadań w zakresie budowy dróg i rozwoju transportu publicznego

8. Realizacja innych zadań publicznych gmin zrzeszonych w Związku przekazanych przez te gminy do realizacji Związkowi

 

Organami Związku są:

 

1. Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku

2. Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku

W skład Zgromadzenia z mocy prawa wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin członków Związku. W skład Zgromadzenia wchodzi również po 2 przedstawicieli rad gmin- członków Związku wybranych przez poszczególne Rady Gminy.

 

Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji rad gmin.

 

Zgromadzenie pełni swe funkcje do czasu wyłonienia nowego składu przez nowo wybrane rady gmin.

 

Zgromadzenie Związku wybiera Przewodniczącego Zarządu Związku.

 

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Związku, Zgromadzenie Związku wybiera pozostałych członków Zarządu Związku ( Zastępcę Przewodniczącego Związku, Sekretarza Zarządu, członka Zarządu).

Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Związku pełni pani Ludwika Kwiadas-Wierzbicka

Funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku pełni pan Czesław Wierzchowski

 

Adres siedziby Związku:

 

Związek Międzygminny “Kampinos”
z siedzibą w Kampinosie

05-085 Kampinos
ul.Niepokalanowska 3
telefon 725-00-40
fax 725-04-44

 

Uchwała Nr XXXVI/363/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Kampinos”

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jerzy Pawlikowski
(2003-06-30 15:25:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2014-03-27 09:05:53)
 
 
ilość odwiedzin: 7718311

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X