☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Biuro Prawne

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32

pokój 15 (I piętro)

tel.  22 730 80 90

e-mail:

biuroprawne@stare-babice.pl


 

 

 

Do zadań Biura Prawnego  należy zapewnienie  świadczenie pomocy prawnej w  na rzecz gminy, rady, Wójta gminy,  urzędu gminy oraz  gminnych jednostek organizacyjnych,
 a szczególności:

 1. wykonywanie obsługi prawnej mającej na celu zapewnienie porządku prawnego w działalności Urzędu, ochronę jego uzasadnionych interesów, oraz przestrzegania w działalności Urzędu praw obywateli i innych podmiotów na zasadach określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz w oparciu o niniejszy regulamin,
 2. zapewnienie zgodności działań Urzędu z przepisami prawa poprzez aktualizację przepisów prawnych, przekazywanie wydziałom, referatom, Pracownikom na samodzielnych stanowiskach niezbędnych aktów prawnych oraz informacji o ich zmianie,
 3. opiniowanie po względem formalno-prawnym spraw przedstawionych przez Kierownictwo Urzędu, przez podjęciem decyzji o istotnym znaczeniu społecznym
  i gospodarczym,
 4. opiniowanie  pod względem formalno-prawnym projektów: aktów prawnych, w tym projektów aktów normatywnych i aktów administracyjnych, projektów umów, porozumień, statutów i regulaminów, listów intencyjnych, oświadczeń i innych pism lub dokumentów, mających istotne znaczenie dla prawnej ochrony interesów obsługiwanego Urzędu, a w miarę potrzeb uczestniczenie i współdziałanie w ich opracowaniu,
 5. udzielanie kierownictwu urzędu, przewodniczącemu rady, kierownikom referatów oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa (ustnie lub pisemnie),
 6. informowanie Wójta o stwierdzonych przypadkach naruszeń prawa w działalności Urzędu,
 7. udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy lub innego stosunku prawnego, w sytuacji gdy radca prawny nie występuje jako pełnomocnik, a tylko jako doradca lub członek zespołu negocjującego,
 8. przygotowywanie wniosków do organów ścigania oraz sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie pozwów  do sądów,  komornika,
 9. reprezentowanie Gminy i jej organów w sądach i organach administracji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 10.  prowadzenie innych  zadań wynikających  z ustawy o radcach prawnych,
 11. prowadzenie rejestru spraw sądowych,
 12. prowadzeniem spraw związanych z wywieszaniem na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy: obwieszczeń, komunikatów ogłoszeń sądowych, komorniczych oraz inny pism wymagających podania do publicznej wiadomości,
 13. uczestniczenie w obradach Rady Gminy,
 14. prowadzenie centralnego rejestru umów zawartych przez Gminę Stare Babice.
Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Meserszmit
(2019-03-18 16:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2019-07-01 13:55:42)
 
 
ilość odwiedzin: 7549422

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X