☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice

Środa 21.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego...

KOMUNIKAT

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych

w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 • Komisarz Wyborczy w Warszawie I, Komisarz Wyborczy w Warszawie II oraz Komisarz Wyborczy w Warszawie III przyjmują zawiadomienia w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 wejście B, parter - sala Sejmiku Wojewódzkiego, w dni robocze od poniedziałku do piątku
  w godzinach urzędowania tj. od 8.15 do 16.15; dodatkowo także w sobotę
  25 sierpnia w godz. 9.00 do 13.00. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa
  27 sierpnia (poniedziałek).
 • Pełnomocnicy komitetów wyborczych do zawiadomienia o utworzeniu komitetu dołączają:
  1. Komitety Wyborcze Wyborców utworzone w celu zgłaszania kandydatów na radnych w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców:

-        oświadczenie o utworzeniu komitetu,

-        dokument o powołaniu pełnomocnika wyborczego/finansowego (jeżeli takiej informacji nie zawiera oświadczenie o utworzeniu komitetu),

-        oświadczenie pełnomocnika wyborczego (będącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym) o przyjęciu pełnomocnictwa,

-        fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej
i elektronicznej.

2. Komitety Wyborcze Wyborców utworzone w celu zgłaszania kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, w tym do rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, rad powiatów i sejmiku województwa oraz dzielnic m.st. Warszawy:

-        oświadczenie o utworzeniu komitetu,

-        dokument o powołaniu pełnomocników (jeżeli takiej informacji nie zawiera oświadczenie o utworzeniu komitetu),

-        oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,

-        oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,

-        wykaz co najmniej 20 wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego,

-        fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej
i elektronicznej.

3. Komitety Wyborcze stowarzyszeń (organizacji)

-        uwierzytelniony odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji,

-        wyciąg ze statutu (regulaminu) pozwalający stwierdzić, który organ jest upoważniony do reprezentowana stowarzyszenia (organizacji) na zewnątrz,

-        oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,

-        oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,

Fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej
i elektronicznej.

 • Zasady tworzenia komitetów wyborczych zostały określone w ustawie z dnia
  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 oraz 1000 i 1349), oraz w szczegółowych Informacjach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
  13 sierpnia 2018 r.  Treść Kodeksu wyborczego jak Informacje PKW są dostępne na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczejwww.kbw.gov.pl
 • Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  tj, wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 6 września 2018 r.
 • Wzory dokumentów o utworzeniu komitetu wyborczego  oraz dot. zgłaszania kandydatów na członków komisji terytorialnych są dostępne na stronach internetowych Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie warszawa.kbw.gov.pl

 

 

 

 

 Komisarz Wyborczy             Komisarz Wyborczy              Komisarz Wyborczy

      w Warszawie I                    w Warszawie II                     w  Warszawie III 

    /-/ Rafał Wagner                    /-/ Kinga Hulak                       /-/Joanna Oliwa

Wytworzył:
KBW
(2018-08-16)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2018-08-16 15:59:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2018-08-16 15:59:30)
 
 
ilość odwiedzin: 7562707

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X