Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Stare Babice
Herb Stare Babice

Poniedziałek 19.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

04/17 - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stare Babice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Stare Babice, dnia 9 czerwca 2017r.

RPP.6721.16.2017                                                                        

OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Stare Babice

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stare Babice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1075), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXX/304/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stare Babice” oraz Uchwały Nr XXXII/313/17 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice” uchwalonego  Uchwałą  Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy  Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku
na obszarach oznaczonych:  Nr 4 i Nr 5.

Opis granic obszarów:

1) obszar Nr 4- położony we wsi Stare Babice przy ul. Sikorskiego i obejmuje działki o następujących numerach ewidencyjnych: 643/4, 643/6, 643/18 i 643/19;

2) obszar Nr  5 - położony jest w obrębie Janów i składa się ze wschodniej części działki o nr ewidencyjnym 180 i działki nr ewidencyjny 181;


Wnioski do studium należy składać na piśmie w terminie do dnia 09-07-2017 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 ust. 1 i54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi należy składać do dnia 09-07-2017r.:

1.    na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,

2.    drogą elektroniczną, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl,

3.    osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w godzinach urzędowania. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice w zakładce: Uchwały Rady Gminy zamieszczono Uchwały Nr XXX/304/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXII/313/17 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl

 

Organem rozpatrującym złożone wnioski jest Wójt Gminy Stare Babice. Dla ww. zmiany studium nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Turek

 

 

Wytworzył:
Kazimierz Steć
(2017-06-13)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2017-06-13 09:42:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2017-06-13 09:48:26)
 
 
ilość odwiedzin: 5172032

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X