☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice

Czwartek 12.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje Programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi ... na 2016 rok - 18 września - 2 paźdzernika 2015 r.

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Stare Babice

 

Realizując Uchwałę Nr XLIV/420/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie
szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Stare Babice w dniu 16 września 2015 r. ogłasza:

 

konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 1. Przedmiotem konsultacji będzie „Program współpracy Gminy Stare Babice
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 r.”
 2. Konsultacje mają na celu uzgodnienia zakresu współdziałania, form współpracy, a także ustalenia priorytetowych zadań publicznych w „Programie współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 r.”
 3. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32. Konsultacje będą trwały od 18 września 2015 r. do 2 października 2015 r. W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących ww. programu. Uwagi oraz opinie prosimy składać do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub przesłać na adres: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl  na załączonym Formularzu Konsultacji.
 4. Konsultacje obejmują zasięgiem Gminę Stare Babice


                                               Wójt Gminy Stare Babice
                                                 /-/ Krzysztof Turek

 

 

 

 

Do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Formularz konsultacji

 

Wytworzył:
Jolanta Pieńkowska
Udostępnił:
Kinga Charchuła
(2015-09-18 13:10:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kinga Charchuła
(2015-09-18 13:15:13)
 
 
ilość odwiedzin: 8279098

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X