☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice

Czwartek 12.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

12/13 - Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Babice o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Stare Babice, dnia  31 grudnia 2013r.

RPP.6721.44.2013                                                                         

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Stare Babice
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.             Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.), w związku z podjęciem przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXXIII/334/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stare Babice uchwalonego  Uchwałą  Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy  Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku na obszarach oznaczonych:  Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4.

Opis granic obszarów:

1) obszar Nr 1- położony jest we wsi Latchorzew pomiędzy ulicami: Warszawską, Władysława  Reymonta,  Hubala Dobrzańskiego i Bolesława Prusa,

 

2) obszar Nr  2- położony we wsi Stare Babice przy ul. Polnej i obejmuje  działki  o następujących numerach ewidencyjnych: 625/3, 625/26, 625/25, 638/1, 633/6, 633/7, 633/12 oraz  południową część działki 624/1 (ulica Polna) ,

 

3) obszar Nr 3- położony jest w wsiach Stare Babice i Janów i jest zamknięty granicami : od południa ul. Koczarską, od zachodu ul. Osiedlową i ul. Izabelińską,  od północy granicą pomiędzy obszarami MN4 i ZP 5 a obszarami MN1, od wschodu ul. Władysława Sikorskiego, od południa ul. Władysława Andersa, znów od wschodu ul. Pohulanka, znów od południa ul. Sienkiewicza , znów od wschodu
ul. Tadeusza Kutrzeby i dochodzi do swego początku czyli ul. Koczarskiej,

 

4) obszar Nr 4- we wsiach Borzęcin Mały i Borzęcin Duży pomiędzy ul. Warszawską, ul. Kosmowską, ul. Krótka i zachodnią granicą Gminy Stare Babice.


zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice.

Wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 r., w następujących formach:


- na piśmie bądź ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii- pokój 10,  ul. Rynek 32,

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,

- drogą elektroniczną: na adres: architektura@stare-babice.waw.pl, bez konieczności opatrywania ich

  podpisem elektronicznym.

 

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 42 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedłożone wnioski podlegają  rozpatrzeniu  przez Wójta Gminy Stare Babice .

z up. WÓJTA

mgr inż. Marcin Zając

Zastępca Wójta

Wytworzył:
Kazimierz Steć
(2014-05-31)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2013-12-31 10:38:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2013-12-31 10:39:21)
 
 
ilość odwiedzin: 8279064

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X